Technik životního prostředí

 Pracovní náplň:

      Pozice technika pro oblast vodního hospodářství, monitoringu odpadních vod a problematiky

      starých ekologických zátěží:

 • metodické řízení vodního hospodářství společnosti – revize a schvalování interní dokumentace (soulad s legislativními požadavky)
 • kontrola, vedení evidence a komunikace s úřady pro vodní hospodářství (dle vodního zákona), včetně přípravy a podávání povinných hlášení
 • monitoring odpadních vod a nakládání s odpadními vodami – příprava a kontrola plnění plánu analýz odpadních vod
 • kontrola výsledků měření a prací spojených s automatickým monitoringem odpadních vod
 • operativní řízení a rozhodování o vypouštění odpadních vod, vč. nestandardních
 • obsluha a zajištění chodu automatizovaného monitoringu odpadních vod (běžný servis a údržba zařízení, odběry a distribuce vzorků odpadních vod)
 • komunikace s dodavateli ve vodním hospodářství, koordinace spolupráce mezi dodavateli a dalšími útvary společnosti
 • účast na projektech sanace starých ekologických zátěží v areálu Spolku a Chabařovické skládce

       (ve vztahu k podzemním vodám): vodní evidence, připomínkování projektů, provozní činnosti

 • účast na správě integrovaného systému řízení – auditor EMS (kontrola dodržování požadavků legislativních předpisů a podnikové legislativy), navrhuje opatření ke zlepšení v oblasti ochrany vod
 • účast na zmáhání mimořádných situací v oblasti ŽP (operativní monitoring vod a ovzduší) a účast v systému „pohotovosti OŽP“

       Požadujeme:

 • ÚSO vzdělání (+3 roky praxe) nebo VŠ vzdělání chemického zaměření či se zaměřením na ochranu ŽP (+ 1 rok praxe)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • základní znalost práce na PC – MS Office
 • orientace v technologiích OŽP a chemické výroby, orientace v legislativě ochrany ŽP
 • technické uvažování, odpovědný a systematický přístup, flexibilita
 • základní znalost anglického jazyka

       Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • firemní zvýhodněné stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění po roce trvání pracovního poměru
 • zaměstnanecké SIM karty pro rodinné příslušníky po půl roce trvání pracovního poměru
 • závodní rekreace
 • další benefity a informace na www.spolchemie.cz/kariera

  V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

  Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
  Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.