Dispečer

Integrovaného záchranného dispečinku

Pracovní náplň

sleduje a zaznamenává průběh činností v jednotlivých provozech a střediscích a nestandardní činnosti cizích firem působících v areálu

sleduje a vyhodnocuje záznamy monitorovacích systémů (monitoring rizikových látek, odpad. vod atd.)

rozhoduje o regulaci či odstavení výrob a provozů při nestandardních situacích a mimořádných událostech se zaměřením na minimalizaci následků (havárie, požár, ohrožení života a zdraví osob, poškození ŽP)

řeší a koordinuje činnost zaměstnanců při nestandardních situacích a mimořádných událostech v době nepřítomnosti vedoucích pracovníků

informuje orgány státní správy v případě nestandardních prací nebo mimořádných událostech v rozsahu stanoveném příslušnou legislativou

v době nepřítomnosti vedoucích pracovníků koordinuje vztahy mezi jednotlivými útvary v rámci společnosti a vztahy k cizím firmám a subjektům, které působí v areálu nebo mimo něj a jsou smluvně vázány poskytovat služby

zajišťuje pohotovostní služby na odstranění technických závad/poruch pro uchování kontinuity výroby a snížení rizika vzniku nestandardní situace/MU

kontroluje dodržování zásad a pravidel především v oblasti PO, BOZP, Prevence závažné havárie

Požadujeme

středoškolské vzdělání (technické obory, výhodou obor chemie nebo chemická technologie/technika)

dobrá znalost práce na PC (MS Office, Intranet, informační databáze)

základní znalost v oblasti PO, BOZP, PZH

základní znalost AJ a NJ výhodou

praxe v oboru/pozici min. 5 let (provozní problematika, koordinační/operativní a krizové řízení, pozice – technik, mistr, operátor provozního/technologického úseku …)

organizační a řídící schopnosti, týmová práce, flexibilita, rozhodnost, schopnost zvládat zátěžové  situace, akceschopnost, zodpovědnost, důslednost/důraznost, komunikativnostOstatní sdělení

střídač (nepřetržitý provoz 11,25 hod.) + ranní směna (7,5 hod.)


V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.