Produktový specialista

Zabýváme se výrobou syntetických epoxidových a alkydových pryskyřic, speciálních epoxidových systémů a také hydroxidů a inovativních chlorových derivátů.

Hlavní zodpovědnosti

vytváří marketingový mix

zodpovídá za segmentaci trhu (průzkum trhu, profilace segmentů, targeting), analyzuje trh a potřeby B2B zákazníků, vyhledává nové obchodních příležitostí

analyzuje prodeje a trhy včetně pravidelného monitorování konkurence, zjišťuje informace

o produktech, velikosti trhu a tržních podílech v různých výrobkových segmentech, vytváří příslušné statistiky

připravuje podklady pro prodejní oddělení v oblasti kapacit, trendů, směřování konkurence (sledování informací z odborných časopisů, konferencí a výstav, technického rozvoje, aplikací a výrobků konkurence), připravuje podklady pro tvorbu nabídek

monitoruje dostupné statistiky importu/exportu

spolupracuje s obchodními zástupci, produktovými manažery a vývojem nových aplikací, podílí se na přípravě podkladů pro obchodní jednání

podporuje prodej, představuje nové/modifikované výrobky, informuje o speciálních akcích pro partnery, a o kampaních

podílí se na přípravě programu sales meetingů obchodní skupiny

je v pravidelném kontaktu se zákazníky - komunikace, udržování a rozvoj pozitivních a trvalých vztahů

připravuje doporučení ohledně obchodní strategie

zodpovídá za tvorbu produktového katalogu z hlediska jeho odborného obsahu

připravuje odborný obsah propagačních materiálů, zajišťuje odborný obsahu webových stránek

spolupracuje s pricing specialistou

Naše očekávání

praxe v oboru min 5 let

VŠ (chemického, technického nebo ekonomického směru výhodou)

orientace na trhu s chemickými komoditami a specialitami

znalosti oblasti plánování, budgetingu, analýz trhu a konkurence

organizační schopnosti

analytické myšlení, pozitivní přístup k práci

dobrá znalost MS Excel a Power Point

znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2/C1 (středně pokročilý/pokročilý)

Nabízíme

zaměstnání ve firmě s dlouholetou tradicí

5 týdnů dovolené

pružná pracovní doba

dostupnost pracoviště v centru Ústí nad Labem – vazba na MHD a vlak

příspěvek na penzijní připojištění dle pravidel ve firmě

možnost využívat podnikové rekreační zařízení v Krkonoších za nízkou cenu

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.