Manažer marketingu / Brand manažer

Hlavní zodpovědnosti

řídí práci oddělení marketingu, sestavuje a zodpovídá za rozpočet

sleduje a vyhodnocuje současné marketingové trendy

vyhodnocuje efektivitu marketingových aktivit

zajišťuje návrhy vzhledu propagačních materiálů včetně distribučních kanálů, zajišťuje návrhy vzhledu a obsahu webových stránek

zodpovídá za tvorbu produktového katalogu z hlediska jeho formy

zastřešuje správu firemních profilů na sociálních sítích

zodpovídá za spolupráci s externími agenturami v oblasti propagace, grafického designu, organizace firemních akcí pro zaměstnance, představitele města a kraje, zákazníky, dodavatele

spolupracuje na organizaci prezentací společnosti na veletrzích, výstavách a propagačních akcích

připravuje plány propagačních kampaní a vyhodnocuje jejich plnění

zastřešuje PR aktivity – externí komunikaci společnosti s cílem budování dobrého jména firmy, je image-makerem, spolupracuje s tiskovým mluvčím společnosti

úzce spolupracuje s obchodním oddělením a vedením společnosti

Naše očekávání

praxe v oboru min 5 let

VŠ (chemického, technického nebo ekonomického směru výhodou)

zkušenosti s externí i interní komunikací a s tvorbou PR strategie, znalost českého mediálního trhu

profesionální vystupování, týmový duch, kreativita, organizační schopnosti

výborné komunikační a prezentační dovednosti v psané i mluvené formě

pozitivní myšlení a přístup k práci

dobrá znalost MS Excel a Power Point

znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2/C1 (středně pokročilý/pokročilý)

Nabízíme

Zaměstnání ve firmě s dlouholetou tradicí

Pracovní smlouva na 1 rok s možností dalšího prodloužení

5 týdnů dovolené

Pružná pracovní doba

Dostupnost pracoviště v centru Ústí nad Labem – vazba na MHD a vlak

Příspěvek na penzijní připojištění dle pravidel ve firmě

Možnost využívat podnikové rekreační zařízení v Krkonoších za nízkou cenu

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.