TECHNIK ELEKTRO

pro investiční oddělení

Pracovní náplň:

       Zpracovává:

 • technické podklady pro určené investiční projekty v elektro profesi
 • vyjádření k technickým nabídkám v elektro profesi

       Provádí:

 • posouzení technických nabídek v elektro profesi
 • revize dodavatelských smluv z technického hlediska
 • kontrolu správnosti, účelnosti a efektivnosti projektové přípravy a následně realizace projektů

       Připravuje a účastní se:

 • výběrových řízení na určených investičních projektech

       Koordinuje:

 • činnosti s ostatními pracovníky oddělení investic
 • činnosti s ostatními pracovníky odborných útvarů podniku
 • činnosti s pracovníky externích firem

       Spolupracuje:

 • s manažery projektů, s dalšími odbornými členy přípravných a realizačních týmů projektů,

       externími projektanty, dodavateli

Požadujeme:

 • SŠ technického směru (silnoproudá elektrotechnika, elektro energetika)/VŠ výhodou
 • Anglický jazyk na komunikativní úrovni výhodou
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost vyhlášky 50/1978 Sb. - § 6 podmínkou, § 8.1 nebo 8.2 výhodou
 • znalost legislativy platné pro vyhrazené elektro zařízení
 • zkušenosti v některé z následujících oblastí: chemický průmysl, petrochemie, plynárenství, energetika, teplárenství apod.
 • reference z účasti na větších projektech výhodou
 • schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, spolehlivost
 • schopnost prezentovat a argumentovat
 • proaktivní přístup k řešení problémů a konfliktních situací

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • firemní zvýhodněné stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění po roce trvání pracovního poměru
 • zaměstnanecké SIM karty pro rodinné příslušníky po půl roce trvání pracovního poměru
 • závodní rekreace, další benefity a informace na www.spolchemie.cz/kariera

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.