Specialista elektro a MaR

Popis pracovní pozice

 • navrhuje koncepční řešení v oblasti elektro a MaR pro provozy a zařízení společnosti
 • spolupracuje s vedoucím referátu techniků elektro a MaR při řešení poruchových stavů elektro a MaR většího rozsahu, zejména v případech změny koncepce
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci investičních projektů v oblasti elektro a MaR
 • zastupuje společnost při jednání s dodavateli a při kontrole realizace investičních projektů v oblasti elektro a MaR
 • ve spolupráci s vedoucím referátu techniků řídí typovou politiku společnosti v oblasti elektro a MaR
 • navrhuje, zpracovává a kontroluje technická a jiná opatření v rámci své odbornosti
 • připravuje podklady a zadání pro výběrová řízení na dodávky služeb a materiálu elektro a MaR
 • připravuje podklady pro servisní a dodavatelské smlouvy v oblasti elektro a MaR
 • komunikuje s dodavateli v oblasti elektro a MaR
 • zajišťuje realizaci vybraných investičních projektů elektro, MaR a ŘS
 • spolupracuje s odbornými pracovníky společnosti a externími pracovníky v rámci přípravy a realizace větších investičních projektů ve všech fázích

Požadujeme

 • SŠ/VŠ vzdělání se zaměřením na automatizační techniku, MaR nebo elektrotechniku
 • dobrý přehled v oblasti měřící a regulační techniky
 • praxe v oboru a zkušenosti s operativním řízením techniků elektro a MaR výhodou
 • zkušenost s řízením a koordinací projektů
 • schopnost samostatného rozhodování
 • koncepční myšlení a týmová spolupráce

Nabízíme

 • zvýhodněné stravování
 • týden dovolené navíc
 • pružná pracovní doba (úvazek 37,5 hod. týdně)
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • zaměstnanecké SIM karty
 • další zaměstnanecké výhody

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.