Účetní (evidence a účtování majetku)

pozice vhodná i pro absolventy SŠ

Pracovní náplň

provádí likvidaci investičních faktur

účtuje o zařazení majetku včetně technického zhodnocení

účtuje odpisy a opravné položky

provádí převody majetku mezi středisky, objekty a katastrálními parcelami; aktualizuje

nedokončený majetek

účtuje vyřazení majetku

vystavuje prodejní faktury za majetek

vytváří podklady pro inventury majetku a účtuje o výsledku inventur

Požadujeme

znalost účetnictví - základy

znalost oblasti majetku - výhodou

střední znalost ovládání MS Excel

střední škola ekonomická - výhodou

praxe není podmínkou

Nabízíme

pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s možností dalšího prodloužení

pracovní pozice vhodná pro absolventy ekonomických směrů SŠ

zvýhodněné stravování

pracovní doba 37,5 h týdně

5 týdnů dovolené

možnost využívat podnikové rekreační zařízení v Krkonoších za nízkou cenu

dostupnost pracoviště v centru Ústí nad Labem – vazba na MHD a vlak věrnostní bonus

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.