Asistent pro oddělení duševního vlastnictví

Asistent pro oddělení duševního vlastnictví je součástí malého týmu, který se podílí na veškerých procesech v oblasti průmyslového vlastnictví jak uvnitř firmy, tak i s externími zástupci, patentovými a známkovými úřady.

Popis pracovní pozice

provádí patentové rešerše přidělených problémů ve výzkumu a vývoji

provádí rešerše stavu techniky, zejména jako podporu v počátečních fázích výzkumu a vývoje

studuje patentovou literaturu a seznamuje výzkumný tým s výstupy rešerší

pravidelně kontroluje právní status sledovaných patentů a průběh patentového řízení

sleduje nová řešení a seznamuje s nimi oddělení výzkumu a vývoje, doporučuje nové směry a strategie ve vývoji

administrativní práce spojená s přihláškami vynálezů, archivace dokumentů a sledování termínů

Požadujeme

VŠ vzdělání technického směru v oblasti chemie/chemické technologie

dobrou znalost anglického jazyka

pečlivost, analytické myšlení a ochota na sobě pracovat – zvyšování know-how (aktivní přístup,samostudium, vzdělávání, stálé získávání znalostí

Nabízíme

Spolupráci na vývojových projektech v rámci R&D

Zázemí úspěšné a rozvíjející se společnosti

zkrácená pracovní doba – 37,5 hodin týdně/pružná pracovní doba

5 týdnů dovolené

zvýhodněné stravování v závodní jídelně

čtvrtletně výplata odměn dle výsledků společnosti

možnost využívat podnikové rekreační zařízení v Krkonoších za nízkou cenu

příspěvek na penzijní připojištění po roce trvání pracovního poměru

zaměstnanecké SIM karty po roce trvání pracovního poměru

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.