Technolog pro Membránovou Elektrolýzu

Pracovní náplň:

 • Organizuje technologickou přípravu chemické výroby daného provozu
 • Podílí se na plánování a přípravě oprav zařízení a odstávek provozu
 • Navrhuje nové technologické postupy, optimální způsoby využití zdrojů, technických prostředků a materiálů
 • Má detailní znalost technické a materiálové dokumentace, funkce informačních systémů (DCS, ESD, EMOS) a prvků Měření a regulace
 • Stanovuje normy spotřeby, jakostní znaky surovin, polotovarů a energií, sleduje jejich plnění, hodnotí kvalitu
 • Navrhuje způsob kontroly a řízení výrobního procesu včetně řešení odchylek a havarijních stavů
 • Sleduje a vyhodnocuje průběh výrobního procesu a jeho vliv na životní prostředí, analyzuje odchylky a navrhuje opatření pro eliminaci těchto vlivů

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v chemickém či strojním oboru – výhodou
 • USO vzdělání – maturita v chemickém oboru
 • Anglický jazyk – komunikativní úroveň (slovem i písmem)
 • Dobré rozhodovací schopnosti, samostatnost, pečlivost a spolehlivost
 • Počítačová znalost (Word, Excel)
 • Časová flexibilita

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • Firemní zvýhodněné stravování
 • Příspěvek na penzijní připojištění po roce trvání pracovního poměru
 • Zaměstnanecké SIM karty pro rodinné příslušníky po šestí měsících trvání pracovního poměru
 • Závodní rekreace
 • Pracoviště v blízkosti MHD a vlakového nádraží
 • Další benefity a informace na www.spolchemie.cz/kariera

Ostatní sdělení:   

 • Pracovní smlouva 1 rok s možností prodloužení
 • Zkušební doba 3 měsíce

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.