Technik - správce technické dokumentace

Popis pracovní pozice

zavedení systému správy technické dokumentace (TD) ve společnosti (HW a SW podpora,organizace struktury dokumentace, číselníky, přístupová práva apod.)

administrace systému správy technické dokumentace ve společnosti (tvorba legislativy,metodické vedení lokálních správců technické dokumentace)

operační správa evidence technické dokumentace v aplikovaném systému vedení TD, její archivace, aktualizace TD dle skutečného stavu, změnová řízení v rámci zásahů do technologie apod.

evidence přidělování technické dokumentace interním a externím uživatelům včetně související evidence dle požadavku uživatelů systému

převod papírové TD do elektronické evidence a její archivace

Požadujeme

SŠ/VŠ vzdělání se technického směru (strojírenství, elektrotechnika)

zkušenosti se správou systémů pro vedení správy TD

velmi dobrá znalost grafického SW (např. CAD)

schopnost samostatného rozhodování, koncepční myšlení a týmová spolupráce

Nabízíme

zvýhodněné stravování

týden dovolené navíc

pružná pracovní doba (úvazek 37,5 hod. týdně)

příspěvek na penzijní připojištění po roce trvání pracovního poměru

zaměstnanecké SIM karty po roce trvání pracovního poměru

další zaměstnanecké výhody


V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší Společnosti vyplňte prosím tento formulář

Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracování osobních údajů“ ve formuláři uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlas se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, které tímto poskytuji společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789 (dále jen "Správce") za účelem registrace uchazeče o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto ktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo emailovou adresu gdpr@spolchemie.cz Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.